Løsninger

Vi tror på åpenhet, kommunikasjon og samarbeid. Av den grunn er vi ihuga tilhengere av fri programvare (open source o.l.), med Linux og Ruby som grunnpillarer.

For webløsninger både til Internet og intranett innad i bedrifter, fokuserer vi på LARP og LAMP platformene. LARP består av Linux operativsystem, Apache webserver, Ruby (on Rails) og PostgreSQL, mens LAMP er Linux, Apache, MySQL, PHP/Perl/Python.

For applikasjonsløsninger fokuserer vi på Ruby som dynamisk object-orientert programmeringsspråk, og knytter dette mot relevante subsystemer, i blant annet C++, om nødvendig.

Lidenskap for teknologi

Mange forfekter fortreffeligheten til sine favorittverktøy, platformer og løsninger. Vi er ikke forskjellige i så måte, men forsøker å finne rett verktøy til rett jobb. For løsninger som ligger utenfor vårt fokusområde kan vi hjelpe med å finne andre samarbeidspartnere med riktig kompetanse.

Vi er forelsket i Ruby, et objekt-orientert skriptingsspråk fra Japan, med røtter i tankegangen til Smalltalk og Perl. Det er vår foretrukne basis-teknologi og platform for alle prosjekt hvor spesifikke krav eller behov gjør seg gjeldende og gjør andre løsninger mer passende. Det er også et yndet verktøy for å integrere systemer, slik at deler av systemet kan implementeres ved hjelp av Ruby og så kommuniserer den med komponenter som må gjøres i C++, Erlang, Scala eller lignende.

Automatisk testing og kontinuerlig integrasjon

I de senere år har en gammel klassisk metodologi kommet sterkt tilbake i ny og bedre utgave; unit testing. Etter som kompleksiteten til IT-systemer øker, har også behovet for QA og testing økt. Det er ikke lengre kostnadseffektivt å gjøre mesteparten av dette manuelt med QA-personell, og av den grunn står nå unit testing og annen automatisk testing i høysetet på nyutvikling.

De fleste programmeringsspråk og platformer har et unit-testing rammeverk av et eller annet slag. Noen knytter dette også direkte opp til funksjonelle spesifikasjonskrav, slik at en rapport på hva som er ferdig utviklet er bare et tastetrykk unna.

Kontinuerlig integrasjon (Continous Integration) er en prosessmetode hvor pågående arbeid integreres opp mot arbeidet til alle andre som jobber på samme systemet jevnlig, gjerne via ukentlige merge-møter eller nattlige test-bygging. Unit testing er ett godt komplement til dette, og samlet sett gjør disse at mye av integrasjonsarbeidet kan automatiseres, hvilket i neste steg muliggjør raske iterasjoner og slipp av preview- eller beta-versjoner til kunder internt og eksternt.

Pages: