Prosjekter

Her kommer det en oversikt over forskjellige prosjekter vi er aktive i.

Egne prosjekter

Vi har en liten portefølje med interne prosjekter som arbeides med når oppdragsmengden er lavere. Dette er forskjellige ting, hvor hovedfokuset er å utvikle strategisk kunnskap om den siste teknologien.

Spleisegave.no

Spleisegave.no er en enkel web-applikasjon utviklet i Ruby on Rails for deling av ønskelister på nettet, med ett litt annet fokus på interaksjonsdesign enn hva vi har sett på andre lignende tjenester så langt.

Prosjektet ble startet for å få mer kunnskap om utvikling og deployment av Rails-baserte web-applikasjoner basert på Rails 3 som i år går mot stabile maintainance releaser.

Kundeprosjekter

Her kommer det en oversikt over de prosjekter vi er eller har vært involvert i med kunde, såfremt slik informasjon kan offentliggjøres.

Pages: